back to previous page
11 species matching 'smithii' name

Acmena smithii ( Poir. ) Merr. & L.M.Perry Acmena smithii ( Poir. ) Merr. & L.M.Perry
Alseis smithii Standl. Alseis smithii Standl.
Canarium smithii Leenh. Canarium smithii Leenh.
Eucalyptus smithii R.T. Baker Eucalyptus smithii R.T. Baker
Eugenia smithii Poir. Eugenia smithii Poir.
Irvingia smithii Hook. f. Irvingia smithii Hook. f.
Musanga smithii R. Br. Musanga smithii R. Br.
Rutidea smithii Hiern Rutidea smithii Hiern
Syzygium smithii (Poir.) Nied. Syzygium smithii (Poir.) Nied.
Tabernaemontana smithii Stapf Tabernaemontana smithii Stapf
Trichilia smithii C. DC. Trichilia smithii C. DC.