back to previous page
4 species matching 'leucoxylon' name

Eucalyptus leucoxylon F. Muell. Eucalyptus leucoxylon F. Muell.
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness.
Tecoma leucoxylon (L.) Mart. ex DC. Tecoma leucoxylon (L.) Mart. ex DC.
Vitex leucoxylon L. f. Vitex leucoxylon L. f.