back to previous page
42 species matching 'Xylopia' genus

Xylopia acutiflora (Dunal) A. Rich. Xylopia acutiflora (Dunal) A. Rich.
Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich. Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.
Xylopia amazonica R.E. Fr. Xylopia amazonica R.E. Fr.
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Xylopia aromatica (Lam.) Mart.
Xylopia aurantiiodora De Wild. & T. Durand Xylopia aurantiiodora De Wild. & T. Durand
Xylopia bemarivensis Diels Xylopia bemarivensis Diels
Xylopia benthamii R.E. Fr. Xylopia benthamii R.E. Fr.
Xylopia chrysophylla Louis ex Boutique Xylopia chrysophylla Louis ex Boutique
Xylopia columbiana R.E. Fr. Xylopia columbiana R.E. Fr.
Xylopia cupularis Mildbr. Xylopia cupularis Mildbr.
Xylopia discreta (L. f.) Sprague & Hutch. Xylopia discreta (L. f.) Sprague & Hutch.
Xylopia emarginata Mart. Xylopia emarginata Mart.
Xylopia flamignii Boutique Xylopia flamignii Boutique
Xylopia frutescens Aubl. Xylopia frutescens Aubl.
Xylopia fusca Maingay ex Hook. f. & Thomson Xylopia fusca Maingay ex Hook. f. & Thomson
Xylopia gilbertii Boutique Xylopia gilbertii Boutique
Xylopia gilviflora Exell Xylopia gilviflora Exell
Xylopia hypolampra Mildbr. Xylopia hypolampra Mildbr.
Xylopia katangensis De Wild. Xylopia katangensis De Wild.
Xylopia longifolia A. DC. Xylopia longifolia A. DC.
Xylopia magna Maingay ex Hook. f. & Thomson Xylopia magna Maingay ex Hook. f. & Thomson
Xylopia mirabilis R.E. Fr. Xylopia mirabilis R.E. Fr.
Xylopia muricata L. Xylopia muricata L.
Xylopia nitida Dunal Xylopia nitida Dunal
Xylopia odoratissima Welw. ex Oliv. Xylopia odoratissima Welw. ex Oliv.
Xylopia parviflora (A. Rich.) Benth. Xylopia parviflora (A. Rich.) Benth.
Xylopia peruviana R.E. Fr. Xylopia peruviana R.E. Fr.
Xylopia phloiodora Mildbr. Xylopia phloiodora Mildbr.
Xylopia polyantha R.E. Fr. Xylopia polyantha R.E. Fr.
Xylopia pulcherrima Sandwith Xylopia pulcherrima Sandwith
Xylopia punctata R.E. Fr. Xylopia punctata R.E. Fr.
Xylopia quintasii Engl. & Diels Xylopia quintasii Engl. & Diels
Xylopia rubescens Oliv. Xylopia rubescens Oliv.
Xylopia sericea A. St.-Hil. Xylopia sericea A. St.-Hil.
Xylopia spec. Xylopia spec.
Xylopia staudtii Engl. & Diels Xylopia staudtii Engl. & Diels
Xylopia surinamensis R.E. Fr. Xylopia surinamensis R.E. Fr.
Xylopia tomentosa Exell Xylopia tomentosa Exell
Xylopia toussaintii Boutique Xylopia toussaintii Boutique
Xylopia venezuelana R.E. Fr. Xylopia venezuelana R.E. Fr.
Xylopia villosa Chipp. Xylopia villosa Chipp.
Xylopia wilwerthii De Wild. & T. Durand Xylopia wilwerthii De Wild. & T. Durand