back to previous page
Parahancornia oblonga   (Benth. ex Müll. Arg.) Monach.
Familia : Apocynaceae
Species name according to : Lloydia 6(4): 243. 1943 [1944].

Synonyms
Couma oblonga Benth. ex Müll. Arg;
Specimens available at the Tervuren Xylarium