back to previous page
Miconia eriodonta   DC.
Familia : Melastomataceae
Species name according to : Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 3: 185. 1828.