back to previous page
Diospyros poeppigiana   A. DC.
Familia : Ebenaceae
Species name according to : Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 8: 224. 1844.

Synonyms
Diospyros emarginata Hiern; Diospyros liriosmoides A.C. Sm.; Diospyros pseudoxylopia Mildbr.;
Specimens available at the Tervuren Xylarium