back to previous page
Pouteria pearsoniorum   Jessup
Familia : Sapotaceae
Species name according to : Austrobaileya 6(1): 163. 2001.