back to previous page
Psychotria cordobensis   C.M. Taylor
Familia : Rubiaceae
Species name according to : Novon 4(3): 304. 1994.