back to previous page
Sideroxylon lanuginosum   Michx.
Familia : Sapotaceae
Species name according to : Flora Boreali-Americana 1: 122-123. 1803.