back to previous page
Oncoba bukobensis   (Gilg) S. Hul & Breteler
Familia : Flacourtiaceae
Species name according to : Adansonia, SÚr. 3 19: 256. 1997.

Synonyms
Lindackeria bukobensis Gilg;