back to previous page
Niemeyera whitei   (Aubrév.) Jessup
Familia : Sapotaceae
Species name according to : Austrobaileya 6(1): 161. 2001.

Synonyms
Amorphospermum whitei Aubrév.;