back to previous page
Oncoba subtomentosa   (Gilg) S. Hul & Breteler
Familia : Flacourtiaceae
Species name according to : Adansonia, SÚr. 3 19: 260. 1997.

Synonyms
Caloncoba subtomentosa Gilg;
Specimens available at the Tervuren Xylarium