back to previous page
Dactyladenia gilletii   ( De Wild. ) Prance & F.White
Familia : Chrysobalanaceae
Species name according to : Brittonia 31(4): 485 (1979).

Synonyms
Acioa gilletii De Wild.;