back to previous page
Eucalyptus dorrigoensis   (Blakely) L.A.S.Johnson & K.D.Hill
Familia : Myrtaceae
Species name according to : Telopea 4(1): 63 (1990).

Pictures from external sites
Synonyms
Eucalyptus benthamii var. dorrigoensis Blakely;
Local and/or commercial names
Name Language Region Country Source
Dorrigo White Gum english Australia McMahon (1990)