back to previous page
Randia ruiziana   DC.
Familia : Rubiaceae
Species name according to : Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 4: 388. 1830.

Synonyms
Gardenia longiflora Ruiz & Pav.; Randia formosa var. longiflora (Ruiz & Pav.) K. Schum.;
Specimens available at the Tervuren Xylarium