back to previous page
Ardisia elliptica   Thunb.
Familia : Myrsinaceae
Species name according to : Nova Genera Plantarum 8: 119. 1798.

Synonyms
Ardisia kotoensis Hayata; Bladhia kotoensis (Hayata) Nakai;
Specimens available at the Tervuren Xylarium